Vận động quyên góp chương trình đom đóm thắp sáng tương lai

 Trong buổi sinh hoạt  chào cờ đầu tuần phát động phong trào  quyên góp chương trình đom đóm thắp sáng tương lai để giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Bài viết liên quan