Sáng ngày 14/10/2016, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Phan Đình Phùng có buổi làm việc với ngành GDĐT tại cơ quan Sở GDĐT. Cùng đi có đại biểu, lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính và các đại biểu Văn phòng UBND Tỉnh.
Sáng ngày 25 tháng 10 năm 2014, Cụm số 3 gồm các trường: Tiểu học Củng Sơn 2, huyện Sơn Hòa; trường tiểu học Xuân Thọ 1,Thị xã Sông Cầu và trường tiểu học Hòa Quang 4, huyện Phú Hòa tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm số 3