Tham gia HKPĐ Huyện năm học 2017- 2018

Đạt 2 giải nhất Aerobic khối 1, 2, 3 Đạt giải ba và giải khuyến khích Aerobic khối 4, 5Đạt giải nhì bóng bàn nữ khối 4.Đạt giải nhì toàn đoàn khối Tiểu học. 

Đạt 2 giải nhất Aerobic khối 1, 2, 3 

Đạt giải ba và giải khuyến khích Aerobic khối 4, 5

Đạt giải nhì bóng bàn nữ khối 4.

Đạt giải nhì toàn đoàn khối Tiểu học.