Tham gia Đại hội TDTT Huyện Phú Hòa lần thứ IV năm 2018.

Trong dịp Tết Nguyên Đán Trường có Thầy Phạm Tấn Hạnh tham gia Đại hội TDTT huyện Phú Hòa năm 2018.

Trong dịp Tết Nguyên Đán Trường có Thầy Phạm Tấn Hạnh tham gia Đại hội TDTT huyện Phú Hòa năm 2018. Thầy Hạnh đạt được HCĐ hạng cân 66- 70 kg.