Sinh hoạt tổ chuyên môn Tổ 5 về giải toán về tỉ số phần trăm

Ngày thứ bảy vừa rồi Tổ 5 báo cáo chuyên đề giải toán về tỉ số phần trăm nhằm nâng cao cho học sinh phát huy tính tích cực trong môn Toán.
Tài liệu đính kèm: Tải về

Ngày thứ bảy vừa rồi Tổ 5 báo cáo chuyên đề giải toán về tỉ số phần trăm nhằm nâng cao cho học sinh phát huy tính tích cực trong môn Toán. Tham dự buổi dạy chuyên đề có ban giám hiệu trường cùng toàn thể giáo viên của trường tham dự.