khen thưởng học sinh tiêu biểu

Mỗi khối lớp được đề cử một học sinh tiêu biểu để khen thưởng

Với sự phấn đấu trong học tập hôm nay các em gặt hái thành mà mà các em đã nổ lực trong một năm học.

Bài viết liên quan