Kế hoạch tuần tháng 3

KẾ HOẠCH TUẦN THÁNG 3/2018

TUẦN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THỜI GIAN

Đối tượng làm việc / Người thực hiện

 

 

 

 

24

 

 

 

- Chào cờ đầu tuần

- Kiểm tra nề nếp dạy và học sau tết Nguyên đán;

- Kiểm tra vở sạch, chữ đẹp HS

 

26/02-03/3/2018

 

 

 

 

Tất cả các lớp

 

Những HS tham gia thi cấp huyện;

 

 

 

25

 

 

- Chào cờ đầu tuần

- Kiểm tra đột xuất nề nếp, vệ sinh, môi trường ;

- Kiểm tra việc tự đánh giá chất lượng trường TH.

 

05-10/3/2018

 

 

 

Tất cả các điểm trường

- PHT

 

 

 

 

26

 

Chào cờ đầu tuần

- Kiểm tra soạn giảng, thực hiện chương trình chuẩn kiến thức;

- Kiểm tra toàn diện 01GV ;

- Kiểm tra vở sạch, chữ đẹp HS.

 

12-17/3/2018

 

 

 

Tất cả GV

 

Lớp 3

Những HS tham gia thi cấp huyện;

 

 

27

- Chào cờ đầu tuần

- Kiểm tra định kì Giữa kì 2;

- Khảo sát chất lượng số học sinh chưa hoàn thành;

- Báo cáo và dạy minh họa chuyên đề;

- Kiểm tra số GV còn thiếu sót trong thực hiện qui chế CM tháng trước.

19-24/3/2018

 

Lớp 4, 5

HSCHT

 

Tổ 5