Hội thi giáo viên giỏi cấp trường các môn chuyên năm học 2017-2018

Trong năm học 2017 -2018 Trường tổ chức hội giảng cấp trường các môn chuyên 

Hội giảng cấp trường môn  Thể dục khối 3.

Bài viết liên quan