Hoạt động tham quan

Kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 tập thể giáo viên của trường tham gia dã ngoại  

Kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 tập thể giáo viên của trường tham gia dã ngoại  ở Vịnh Xuân Đài - Thị Xã Sông Cầu.

Bài viết liên quan