Hoạt động chuyên môn tháng 3

- Tổ chức rèn viết chữ đẹp để chuẩn bị thi viết chữ đẹp cấp Huyện.- Sinh hoạt chuyên đề tổ chuyên môn.- Kiểm tra định kì giữa học kì 2 cho khối 4 và khối 5.

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3 / 2018

Chủ đề: Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3

 

I. Công tác chính trị, tư tưởng đạo đức:

Củng cố mối quan hệ thân thiện, đoàn kết cùng nhau thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước.

Tiếp tục giáo dục đạo đức lối sống, hành vi ứng xử văn hóa cho học sinh theo công văn số 130/SGDĐT-CTTTHSSV, V/V đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học.

Giáo dục HS có thói quen “ Nói lời hay, làm việc tốt” tích cực thực hiện “ An toàn giao thông, ATTP ”, ý thức vệ sinh cá nhân, VSMT. Tham gia tốt các hoạt động phong trào Đội, kế hoạch nhỏ, …

II. Công tác chuyên môn:

1. Công tác nghiệp vụ

Tất cả SKKN cấp huyện, cấp tỉnh nộp về phòng KTHT đến hết ngày 15/ 3/2018.

Hoàn thành HSSS của tổ, cá nhân, nâng cao chất lượng dạy và học.

Tiếp tục tổ chức rèn viết chữ đẹp, giữ vở sạch của học sinh (18 HS) để thi cấp huyện (theo Kế hoạch số 197/Kh-PGDĐT ngày 07/3/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Hòa)

- Tổ chức kiểm tra giữa kì 2 các khối 4, 5 vào ngày 19/03/2018 (tuần 27); tổ chức đánh giá kết quả giáo dục giữa kì 2 từ lớp 1 đến lớp 5.

- Sinh hoạt chuyên đề tuần 27 (Tổ 5 báo cáo và dạy minh họa).

2. Công tác dạy học

Thực hiện kế hoạch dạy học tuần : 24-27 (26/02-24/3)

Giữ vững nề nếp dạy học, thực hiện nghiêm túc giờ dạy trên lớp, có đồ dùng dạy học đầy đủ trong giờ lên lớp. Cập nhật thông tin đánh giá kết quả học tập của HS chính xác kịp thời đúng thời gian qui định theo Thông tư 22/2016/BGDĐT.

Tăng cường KTTX, chấm chữa, kịp thời uốn nắn giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành về chuẩn KTKN; từng bước ôn tập hệ thống kiến thức sát với mục tiêu chương trình chuẩn KTKN để HS hiểu, vận dụng được kiến thức đã học và các bài tập thực hành.

Tiếp tục bồi dưỡng, hệ thống kiến thức theo từng dạng, theo từng chủ điểm, thể loại, đi sâu cung cấp PP làm bài để phát triển năng lực học tập cho học sinh. GVCN chú trọng đến việc “Luyện viết chữ đẹp, giữ vở sạch” để HS thi cấp huyện có hiệu quả.

Tổ chức sinh hoạt ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm của Đội.

3. Công tác chủ nhiệm

Tăng cường công tác chủ nhiệm lớp, chú trọng tiết sinh hoạt lớp cuối tuần; giáo dục học sinh đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học; thực hiện tốt công tác vệ sinh trường lớp theo khu vực đã phân công, vức rác đúng chỗ, vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

4. Công tác kiểm tra đánh giá

- Kiểm tra đột xuất nề nếp, vệ sinh, môi trường ;

- Kiểm tra toàn diện 01GV: Lớp 3;

- Kiểm tra soạn giảng, thực hiện chương trình chuẩn kiến thức: Toàn bộ GV;

- Kiểm tra vở sạch, chữ đẹp HS: Những HS tham gia thi cấp huyện;

- Kiểm tra nề nếp dạy và học: Tất cả các lớp;

- Kiểm tra việc tự đánh giá chất lượng trường TH.

                                                           Hòa Quang Bắc, ngày 01 tháng3 năm 2018

Duyệt của Hiệu trưởng                                                                              Người lập kế hoạch

 

 

 

 

                                                                                                                          Nguyễn Tấn Nhân