23/04/18  Tin tức - Sự kiện  523
Ngày thứ bảy vừa rồi Tổ 5 báo cáo chuyên đề giải toán về tỉ số phần trăm nhằm nâng cao cho học sinh phát huy tính tích cực trong môn Toán.
 29/10/14  Tin tức - Sự kiện  208
Phương pháp quan sát là phương pháp trong đó giáo viên tổ chức cho học sinh sử dụng các giác quan để quan sát đối với các đối tượng trong tự nhiên và xã hội.
 09/10/13  Chuyên đề dạy học  528
Phương pháp quan sát là phương pháp trong đó giáo viên tổ chức cho học sinh sử dụng các giác quan để quan sát đối với các đối tượng trong tự nhiên và xã hội.