• IMG_0005
  • IMG_0012
  • IMG_0006
Tin nổi bật
Tin nổi bật
PHỔ CẬP
UBND XÃ HÒA QUANG BẮCBCĐ-PCGD-XMC Số: 02/KH-PCHQ1CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hòa Quang Bắc, ngày 06 tháng 11 năm 2014      KẾ HOẠCH Tổ chức điều tra phổ cập giáo dục- Xóa mù chữ.Năm học 2014-2015 Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-PGDĐT, ngày 12/08/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Hòa về việc tổ chức điều tra ...
> Xem chi tiết

Chúc mừng năm mới

Chúc mừng năm mới

Năm mới lại đến kính chúc quí thầy cô có một mùa xuân hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực
Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1